UCT Leeuwarden

 • Practical Wing Chun
 • Jing Wu Kids
Menno Frieswijk - PWC

Contact

Sifu Menno Frieswijk

Head Instructor

Location

 • De Fabriek Leeuwarden
 • James Wattstraat 4
 • 8912 AR Leeuwarden
 • Leeuwarden
 • Netherlands

Class Schedule

Practical Wing Chun

 • Fri
  • 19:00 - 21:00
Start your training today

Jing Wu Kids

 • Fri
  • 17:00 - 18:00 Jing Wu Kids
Start your training today