Belangrijke info mbt lesuren en Instructeurs

09/08/2018

 

Zoals hier en daar al is vernomen zal met ingang van September Meester Anton op de Woensdagen de lessen gaan leiden op onze Academy in Amsterdam. We zijn weer bezig met uitbreiding van les uren en een extra lokatie. Vandaar dat er hier en daar wat geschoven dient te worden. De Jing Wu Kids les op woensdag in Lelystad zal met ingang van September gegeven gaan worden door Qylan Molijn, een van onze meest getalenteerde leerlingen. Dit Jing Wu Kids uur zal een uurtje worden opgeschoven: 17.30 - 18.30 (6 - 15 jr.)

Op de Woensdag avond op de UCT Academy Almere zal de PWC instructie worden aangevuld met Dennis Boog.

Op de UCT School in Uithoorn onder leiding van Sifu Kenneth zijn er de volgende aanpassingen: de zaterdag les komt te vervallen, de Jing Wu Kids lessen van Maandag en Woensdag schuiven allemaal een uur op (eerder), check voor de exacte tijden de pagina, scholen en lestijden.